#}

Herdersstraat 32
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De inrichting van de woningen, de wijziging van de verdeling van de vensterramen en de balcons aan de achterkant in overeenstemming brengen en een zichtscherm op de terras op het niveau van de 1ste verdieping aan de achterkant plaatsen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 15 maart 2024 tot vrijdag 29 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 613 m² 616 m² Te bepalen 3 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1913830
Gemeentelijke referentie PU2023/341-36/32
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 14-09-2023
Bijkomende elementen 17-01-2024
Volledig dossier 06-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 29-03-2024
Overlegcommissie 24-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-05-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens