#}

Adolphe Buyllaan 1
1050 Elsene

Transformer un immeuble d'angle notamment étendre le commerce au niveau du rez-de-chaussée vers le côté gauche, rehausser de 2 étages le gabarit côté Avenue Adolphe Buyl afin d'y réaménager un logement de 5 chambres

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 164 m² 188 m² Te bepalen 24 m²
Huisvesting 476 m² 537 m² Te bepalen 61 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1912550
Gemeentelijke referentie PU2023/327-4/1-144/35-35A
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 04-09-2023
Bijkomende elementen 19-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 17-04-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 10-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens