#}

Rue du Vivier 51-53
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwvergunning nr. 2022/489-311/51-53 te wijzigen, met name om de flat op de 2e verdieping om te bouwen tot een flat met drie slaapkamers, 2 warmtepompen op het platte dak te installeren, de voorgevel te wijzigen en de achtergevel, het platte dak en de puntgevels van het gebouw te isoleren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 31 mei 2024 tot vrijdag 14 juni 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Logistieke activiteiten 454 m² 454 m² Te bepalen 0 m²
Huisvesting 303 m² 303 m² Te bepalen 0 m²
Andere 20 m² 20 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1911572
Gemeentelijke referentie PU2023/314-311/51
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 23-08-2023
Bijkomende elementen 14-05-2024
Volledig dossier 17-05-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 31-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 14-06-2024
Overlegcommissie 03-07-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens