#}

Boondaalse Steenweg 97
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De inrichting van het duplexappartement op de tweede en derde verdieping, de dakkapel en het terras op de bovenste verdieping in overeenstemming brengen en het dak en de gemenemuren isoleren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 13 oktober 2023 tot vrijdag 27 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 74 m² 82 m² 82 m² 8 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1903415
Gemeentelijke referentie PU2023/199-41/97
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 02-06-2023
Bijkomende elementen 22-09-2023
Volledig dossier 02-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 13-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 27-10-2023
Overlegcommissie 22-11-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-12-2023
 Einde van de opschorting 22-02-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 22-02-2024
Betekening van de beslissing 06-03-2024
Begin van de werken 08-04-2024
Geldigheid van de vergunning 06-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens