#}

de Theuxstraat 129
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Het gebouw in twee woningen opdelen, de voorgevel wijzigen (vensters, deur en balkon), een uitbreiding van het dak bouwen op de voor en de achterkahelling en een bijgebouw afbreken en herbouwen (in overeenstemming van de verdeling van het gebouw)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 7 juni 2024 tot vrijdag 21 juni 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 256 m² 302 m² Te bepalen 46 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1871197
Gemeentelijke referentie PU2023/46-96/129
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 02-02-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 07-06-2024
Einde van openbaar onderzoek 21-06-2024
Overlegcommissie 10-07-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 30-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens