#}

Giststraat 23
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Het gebouw verbouwen, met name de bouw van een uitbreiding op het gelijkvloers, de sloop van het schuine dak en de vervanging door een extra niveau met een dakkapel, de wijziging van de bestemming van de handel op het gelijkvloers tot een woning, de verbouwing van de bovenste verdiepingen tot twee appartementen, het schilderen van de gevel en het vervangen van houten ramen door pvc-ramen op de bovenverdiepingen evenals het creëren van een terras en balkon aan de achtergevel en het aanpassen van het uitstalraam

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 15 maart 2024 tot vrijdag 29 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 78 m² 0 m² Te bepalen -78 m²
Huisvesting 211 m² 321 m² Te bepalen 110 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1870349
Gemeentelijke referentie PU2023/36-202/23
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 01-02-2023
Bijkomende elementen 05-02-2024
Volledig dossier 22-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 29-03-2024
Overlegcommissie 17-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-05-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens