NL    FR

Antoine Labarrestraat 10
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1869967
Gemeentelijke referentie PU2023/28-19/10
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 21 april 2023 tot vrijdag 5 mei 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De wijzigingen in PU nr. 2020/424 in overeenstemming te brengen (met name de twee terrassen en de wijzigingen in de bijgebouw)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 27-01-2023
Bijkomende elementen 24-03-2023
Volledig dossier 11-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 21-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-05-2023
Overlegcommissie 24-05-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-06-2023
 Einde van de opschorting 21-09-2023
Betekening van de beslissing 09-11-2023
Geldigheid van de vergunning 09-11-2026

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 350 m² 350 m² 350 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-12-2020 09/PU/1768530 26-08-2021
18-03-2019 09/PU/1706287 14-09-2020
15-05-2018 PU/680716
Ontbrekend gegeven PU/652943 10-06-1907
Ontbrekend gegeven PU/652946 08-09-1921
Ontbrekend gegeven PU/652948 21-11-1969

Tijdslijn