Chaussée de Wavre 129
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1827682
Gemeentelijke referentie PU2021/562-317/129-131
Gebruikersnaam 1827682
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 15 april 2022 tot vrijdag 29 april 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
  • De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Een zijgevel isoleren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-12-2021
Bijkomende elementen 25-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 15-04-2022
Einde van openbaar onderzoek 29-04-2022
Overlegcommissie 18-05-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
08-12-2008 CL3/454131 04-12-2008
06-07-2004 PU/232199 14-04-2005
22-01-2001 PU/230893 11-06-2001
Ontbrekend gegeven PU/641562
Ontbrekend gegeven PU/641564
Ontbrekend gegeven PU/641566
Ontbrekend gegeven PU/641567
Ontbrekend gegeven PU/641568

Tijdslijn

De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent