Alphonse Renardstraat 81
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1778947
Gemeentelijke referentie PU2021/98-13/81
Gebruikersnaam 1778947
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 25 augustus 2021 tot woensdag 8 september 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Een eengezinswoning slopen en herbouwen met gedeeltelijk behoud van de voorgevel, het toevoegen van een nieuwe verdieping, de bouw van volumes, twee terrassen en twee dakkapellen aan de achterzkant en de installatie van twee liften

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-03-2021
Bijkomende elementen 17-06-2021
Begin van openbaar onderzoek 25-08-2021
Einde van openbaar onderzoek 08-09-2021
Overlegcommissie 29-09-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-01-2022
 Einde van de opschorting 28-03-2022
Betekening van de beslissing 19-04-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 403 m² 488 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
26-04-2022 09/GOU_PU/1841193
05-04-2022 16/GOU_PU/1837427
03-03-2021 16/PU/1777666 08-03-2022

Tijdslijn