Waverse Steenweg 185
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1707530
Gemeentelijke referentie 2019/136-317/185 FULL SCAN
Gebruikersnaam 1707530
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 15 juni 2020 tot maandag 29 juni 2020. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De achter bijgebouwen, inclusief de bedekking van de koer, in overeenstemming brengen, , het dak verhogen en een bijkomende duplex inrichten, de vensters, de uitstalraam en sommige elementen van de decor van de voorgevel wijzigen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 28-03-2019
Bijkomende elementen 21-02-2020
Begin van openbaar onderzoek 15-06-2020
Einde van openbaar onderzoek 29-06-2020
Overlegcommissie 15-07-2020
Betekening van de beslissing 16-12-2021

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 314 m² 332 m² 320 m²
Handelszaak 58 m² 85 m² 85 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
Ontbrekend gegeven PU/659996 20-09-1907

Tijdslijn