Mouterijstraat 6
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PP/1738340
Gemeentelijke referentie PU2020/18-152/6
Gebruikersnaam 1738340
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 7 oktober 2022 tot vrijdag 7 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en)

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 17-01-2020
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
25-05-2022 09/PU/1843394
18-02-2021 09/SFD/1799316 07-10-2021
04-11-2016 09/PFD/615799 18-01-2017
08-12-2015 09/PFD/587420 11-02-2016
23-09-2013 PU/492264 14-03-2014
25-01-2013 PP/482202 12-02-2014
11-06-2010 ENS/283388 22-06-2018
Ontbrekend gegeven ENS/676971 13-09-1999
Ontbrekend gegeven ENS/676976 07-07-2003
Ontbrekend gegeven PU/676968 26-08-1996
Ontbrekend gegeven PU/676972 13-08-1929
Ontbrekend gegeven PU/676973 15-05-1931
Ontbrekend gegeven PU/676974 21-04-1942
Ontbrekend gegeven PU/676975 08-04-1938

Tijdslijn