#}

Waterloose Steenweg 567
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Sloop een supermarkt en de bijbehorende bovengrondse parkeergarage en bouw een gebouwencomplex met 52 appartementen, een winkel en een gemeenschapsvoorziening rond een eigen interne steeg met parkeerkelder en kelders.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 29 februari 2024 tot vrijdag 29 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 258 m² Te bepalen 258 m²
Handelszaak 7.280 m² 2.518 m² Te bepalen -4.762 m²
Huisvesting 0 m² 6.342 m² Te bepalen 6.342 m²
Andere 0 m² 3.550 m² Te bepalen 3.550 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PFD/1908335
Gemeentelijke referentie PU2023/330-315/567-569
Versie 1
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2023/1908199

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 18-07-2023
Volledig dossier 01-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 29-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 29-03-2024
Overlegcommissie 17-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens