#}

Generaal Jacqueslaan 265
1050 Elsene

Installer un dispositif publicitaire de 2 m² (affichage digital LED) à l'entrée de la gare d'Etterbeek

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PFD/1907453
Gemeentelijke referentie PU2023/449-144/265
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 10-07-2023
Bijkomende elementen 29-09-2023
Volledig dossier 09-11-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 22-01-2024
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens