#}

Adolphe Buyllaan 110-110B
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Gebouw B verhogen, groendak verwijderen, gebouwen B en C met elkaar verbinden en toegang tot kelder vanuit tuin wijzigen, overdekte fietsruimte creëren en flat D4.2 uitbreiden naar R+4 van gebouw D (Wijziging van de vergunning PU 09/PFD/614419 verleend op 29/06/2018).

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 april 2024 tot vrijdag 26 april 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PFD/1904175
Gemeentelijke referentie PU2024/103-4/110-110B
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 12-06-2023
Bijkomende elementen 17-01-2024
Volledig dossier 04-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 12-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 26-04-2024
Overlegcommissie 29-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens