#}

Waverse Steenweg 229
1050 Elsene

Maintenir 8 dispositifs de publicité de 2m² intégrés dans les stations Villo! avec borne publicitaire digitale

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PFD/1719635
Gemeentelijke referentie PU2019/426-317/229 FULL SCAN
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 15-07-2019
Volledig dossier 02-09-2019
Termijn voor het afgeven 105 dagen
Betekening van de beslissing 12-03-2021
Geldigheid van de vergunning 12-03-2024
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens