#}

Triomflaan
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Een gebouw optrekken op Kavel 4 van de verkavelingsvergunning (09/LPFD/587636), met studentenhuisvesting (314 koten en een conciërgewoning) en een parking met 26 plaatsen op het souterrain.

25 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Afbreken zonder heropbouwen Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 december 2021 tot maandag 20 december 2021

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 10.015 m² 10.015 m² 10.015 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PFD/1697211
Gemeentelijke referentie PU2019/470-290 F.S
Versie 2
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2018/1697453

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 17-12-2018
Termijn voor het afgeven 195 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-12-2021
Einde van openbaar onderzoek 20-12-2021
Overlegcommissie 02-02-2022
Betekening van de beslissing 19-01-2023
Begin van de werken 15-01-2024
Geldigheid van de vergunning 19-01-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens