Edelknaapstraat 78
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/IPETMP/1838453
Gebruikersnaam 1838453
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
 Openbaar onderzoek van zaterdag 25 juni 2022 tot zaterdag 25 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Asbestwerf

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 20-04-2022
Betekening van de beslissing 11-05-2022

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
20-04-2022 09/IPETMP/1838453 11-05-2022
14-12-2018 09/PFD/1697044 04-12-2019
Ontbrekend gegeven PU/650341
Ontbrekend gegeven PU/650343
Ontbrekend gegeven PU/650345
Ontbrekend gegeven PU/650347
Ontbrekend gegeven PU/650354

Tijdslijn