#}

Kroonlaan 6-10
1050 Elsene

Wettelijke basis

verwijdering van een parkeerplaats (cobrace) en toevoeging van fietsplaatsen (regularisatie).

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/IPEEXT/1912927

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Uitbreiding / wijziging milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 06-09-2023
Betekening van de beslissing 21-09-2023
Geldigheid van de vergunning 15-05-2035
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens