Triomflaan
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/IPE/1753675
Gemeentelijke referentie PE2020/109-
Referentie gemengd karakter 09/PFD/1753452
Gebruikersnaam 1753675
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning
 Openbaar onderzoek van donderdag 17 december 2020 tot vrijdag 15 januari 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Uitbating van Gebouw E op de Campus Oefenplein van de VUB - Uitbreiding milieuvergunning

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 03-07-2020
Begin van openbaar onderzoek 17-12-2020
Einde van openbaar onderzoek 15-01-2021
Overlegcommissie 24-02-2021
 Opschorting (SIAMU (gewijzigde aanvraag)) 17-12-2021
 Einde van de opschorting 07-04-2022
Betekening van de beslissing 07-06-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
25-10-2021 09/IPEEXT/1820252 20-11-2021
20-10-2021 09/CL3/1811641 13-12-2021
21-06-2021 09/IPEMOD/1790500 30-06-2021
04-06-2021 09/PFD/1789454 04-10-2021
03-06-2021 09/IPEEXT/1788729 30-06-2021
03-07-2020 09/IPE/1753675 07-06-2022
02-07-2020 09/PFD/1753452 08-04-2022
15-01-2020 09/IPEEXT/1738230 14-02-2020
08-10-2019 09/PFD/1727831
04-04-2019 09/IPE/1708584 27-05-2019
04-04-2019 09/PFD/1708617 16-10-2020
19-03-2019 09/CL3/1706483 14-05-2019
18-12-2015 09/PFD/588211

Tijdslijn