#}

Voorzittersstraat 35
1050 Elsene

Vellen van een hoge boom: esdoorn (acer)

1 boom te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/AA/1925646
Gemeentelijke referentie PU2023/486-254/35
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-12-2023
Volledig dossier 29-01-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 19-03-2024
Geldigheid van de vergunning 19-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens