#}

Avenue de la Constitution 15
1083 Ganshoren

Afbrrak van drie bijgebouwen en nieuwbouw van een bijgebouw.

Ganshoren
Wettelijke basis

Anders

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 08/PU/1756144
Gemeentelijke referentie ARCHI/4104-1984
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 31-01-1984
Betekening van de beslissing 15-03-1984
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens