#}

Keizer Karellaan 25
1083 Ganshoren

Wettelijke basis

de exploitatie van airco's

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 08/CL3/1778325
Gemeentelijke referentie PE/2408

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke voorafgaande aangifte

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Dossier in onderzoek terwijl een beslissing datum werd ingevoerd

Chronologie
Indiening 24-11-2020
Volledig dossier 10-06-2021
Betekening van de beslissing 17-06-2021
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens