#}

Godfroid Kurthstraat 58
1140 Evere

Isoler une toiture à versants et régulariser le remplacement de la menuiserie extérieur en façade avant.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1902037
Gemeentelijke referentie 2023-84-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 23-05-2023
Volledig dossier 03-07-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 26-07-2023
Begin van de werken 16-10-2023
Geldigheid van de vergunning 26-07-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens