#}

Avenue Jules Bordet à hauteur du n°34
1140 Evere

Maintenir un panneau publicitaire sur pied, de 8m² de superficie

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1898780
Gemeentelijke referentie 2023-66-10
Versie 1
Dossier in beroep 06/GOU_PU/1912350

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 04-04-2023
Volledig dossier 04-05-2023
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Betekening van de beslissing 26-07-2023
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens