#}

Hugo Verrieststraat 8
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Regulariseren van de uitbreding van en ééngezinswoning en wijzigen van het aspect van de voorgevel.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 5 februari 2024 tot maandag 19 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 162 m² 165 m² Te bepalen 3 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1896493
Gemeentelijke referentie 2023-45-10
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 05-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 19-02-2024
Overlegcommissie 29-02-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 02-04-2024
 Einde van de opschorting 24-06-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 11-01-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens