#}

Avenue des Anciens Combattants 350 - Rue de l'Arbre Unique
1140 Evere

Construire deux terrains extérieurs de pickleball

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 240 m² 280 m² 280 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1871793
Gemeentelijke referentie 2023-22-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 14-02-2023
Bijkomende elementen 13-07-2023
Volledig dossier 04-08-2023
Termijn voor het afgeven 105 dagen
Betekening van de beslissing 11-09-2023
Begin van de werken 20-03-2024
Geldigheid van de vergunning 11-09-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens