#}

Rue Edouard Deknoop 41 / Hertogswegel (n° 1 et n°3 à attribuer) / Chaussée de Haecht 952
1140 Evere

Modifier la destination de bureaux en logements, rehausser l'immeuble

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 432 m² 0 m² 0 m² -432 m²
Huisvesting 1.758 m² 2.422 m² 2.422 m² 664 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1838728
Gemeentelijke referentie 2022-54-10
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 22-04-2022
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 01-09-2023
Betekening van de beslissing 07-12-2023
Begin van de werken 01-01-2024
Geldigheid van de vergunning 07-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens