#}

Angle des rues G. Kurth et A. De Boeck
1140 Evere

Remplacer un panneau publicitaire papier de 8 m² par un panneau digital de même superficie

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1830072
Gemeentelijke referentie 2022-14-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 01-02-2022
Volledig dossier 16-02-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 01-04-2022
Geldigheid van de vergunning 01-04-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens