#}

Avenue Cicéron (Angle av. Platon 1/ ch. Louvain 953)
1140 Evere

Placer un dispositif de publicité et d'information de type planimètre double face papier/digital lumineux (2x2 m²)

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1825361
Gemeentelijke referentie 2021-218-10
Versie 1
Dossier in beroep 06/GOU_PU/1841497

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 25-11-2021
Volledig dossier 27-01-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 28-03-2022
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens