#}

Angle chaussée d'Haecht et rue Jean-Baptiste Bauwens
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Construire un immeuble de logements pour personnes sans abris

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 30 augustus 2021 tot maandag 13 september 2021

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 180 m² 189 m² 189 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1785601
Gemeentelijke referentie 2021-102-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 29-04-2021
Bijkomende elementen 17-06-2021
Volledig dossier 16-07-2021
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 30-08-2021
Einde van openbaar onderzoek 13-09-2021
Overlegcommissie 23-09-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-10-2021
 Einde van de opschorting 21-12-2021
Volledig dossier (Gewijzigd project) 21-12-2021
Betekening van de beslissing 28-02-2022
Geldigheid van de vergunning 28-02-2025
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens