#}

Parijsstraat 114
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Een muurschildering aanbrengen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 23 mei 2022 tot maandag 6 juni 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PFD/1830240
Gemeentelijke referentie 2022-37-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 04-02-2022
Volledig dossier 07-03-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 23-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 06-06-2022
Overlegcommissie 16-06-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-07-2022
 Einde van de opschorting 07-02-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 07-02-2023
Betekening van de beslissing 17-03-2023
Geldigheid van de vergunning 17-03-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens