FR    NL   

Georges De Lombaerdestraat 55
1140 Evere

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie06/PFD/1771487
Identificatiecode1771487

Chronologie

Stap Datum
Indiening 21-12-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Démolir des bâtiments, structures et terrains existants de football ; construire un nouveau complexe sportif comprenant deux bâtiments, un pour le football avec tribunes couvertes et l'autre pour la pratique multisport, avec des locaux annexes polyvalents ; construire de nouveaux terrains en plein air, deux pour la pratique du football et deux terrains multisport ; aménager les abords, notamment des aires de jeux, des terrasses, des parkings, un nouvel éclairage et une zone de détention des eaux de pluie ; abattre 43 arbres.

Betrokken percelen

21372C0092/00H002, 21018A0179/02C000, 21018A0181/00K000, 21018A0181/00B002, 21018A0181/00H000, 21018A0181/00P000, 21018A0181/00T000, 21372C0087/00F002, 21372C0092/00K002, 21372C0096/00A000, 21372C0092/00A002, 21372C0092/00S000, 21372C0092/00T000, 21018A0185/00F000, 21372C0090/00B000, 21018A0185/00B000, 21018A0185/00E000, 21018A0186/00D000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 5.257 m² 7.941 m² Geweigerd

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
31-05-2021 06/PFD/1792670 In onderzoek
22-10-2020 06/PFD/1764576 Geweigerd
21-02-2020 18/PFD/1742574 04-05-2020 Toegekend
02-10-2019 06/PFD/1727328 Geweigerd
24-10-2017 06/PFD/655051 10-08-2018 Toegekend
17-07-2012 06/PFD/472450 09-07-2013 Toegekend
03-06-2010 06/PFD/283115 22-04-2011 Toegekend
09-06-2006 PU/243974 In onderzoek
11-05-2006 06/PFD/174759 22-09-2006 Toegekend
13-04-2006 PU/243943 In onderzoek
28-03-2006 06/PFD/173836 18-07-2006 Toegekend
02-06-2005 PU/243789 In onderzoek
30-06-2004 06/PFD/157411 11-04-2006 Toegekend
04-06-2003 PU/243462 In onderzoek
27-05-2003 06/PFD/149680 28-11-2003 Toegekend
15-01-2002 06/PFD/140588 17-05-2002 Toegekend
03-03-1999 PU/244248 In onderzoek
PU/241126 In onderzoek
PU/241194 In onderzoek
PU/243220 In onderzoek
PU/238934 In onderzoek
PU/239166 In onderzoek
PU/240301 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn

Geannuleerd