#}

Henri Conscience 167
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Openbaar onderzoek

van donderdag 8 december 2022 tot donderdag 22 december 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/CL2/1852992
Gemeentelijke referentie 2022-18-20

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 29-08-2022
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 08-12-2022
Einde van openbaar onderzoek 22-12-2022
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 17-01-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens