#}

Kolonel Bourgstraat 111
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Openbaar onderzoek

van donderdag 15 april 2021 tot donderdag 29 april 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/CL2/1780550
Gemeentelijke referentie 2021-13-20

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 24-03-2021
Volledig dossier 24-03-2021
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-04-2021
Einde van openbaar onderzoek 29-04-2021
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 22-06-2036
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens