#}

Sint-Jozefstraat 49
1140 Evere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/CL2/1770491
Gemeentelijke referentie 2020-15-20

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 30-09-2020
Volledig dossier 30-12-2020
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 12-10-2036
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens