#}

Kommandant Lothairelaan 40
1040 Etterbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Het bouwen van een uitbouw op de gelijkvloers en twee dakkapellen, en het vergroten van twee binnentraveeën in een eengezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 18 september 2023 tot maandag 2 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 353 m² 419 m² 419 m² 66 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1899937
Gemeentelijke referentie 11803
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-04-2023
Bijkomende elementen 29-08-2023
Volledig dossier 04-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 18-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 02-10-2023
Overlegcommissie 17-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-10-2023
 Einde van de opschorting 05-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 05-12-2023
Betekening van de beslissing 15-12-2023
Geldigheid van de vergunning 15-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens