#}

Ernest Havauxstraat 21
1040 Etterbeek

RENONCé - Annexes étage MOMMEN Marcel, d

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1891518
Gemeentelijke referentie 481018
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 01-01-1948
Betekening van de beslissing 23-12-1948
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens