#}

Generaal Lemanstraat 110
1040 Etterbeek

Wijziging van het gebruik van een voorziening in een eengezinswoning, wijziging van de volumetrie (isolatie en verhoging van het dak) evenals de wijziging van de achterste ramen

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 225 m² 250 m² 250 m² 25 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1836918
Gemeentelijke referentie 11558
Versie 3

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 01-04-2022
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 13-07-2023
Betekening van de beslissing 07-09-2023
Geldigheid van de vergunning 07-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens