#}

Louizalaan 261-263
1050 Brussel

Aankomend openbaar onderzoek

Uitbreiden en verhogen van 2 gebouwen met 2 verdiepingen om er 8 woningen en een winkel op nr. 263 te voorzien, aanleggen van terrassen aan de achtergevel en plaatsen van een wintertuin, een terras en zonnepanelen op het platte dak van de 2 gebouwen

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 23 mei 2024 tot donderdag 6 juni 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 668 m² 48 m² Te bepalen -620 m²
Huisvesting 667 m² 1.615 m² Te bepalen 948 m²
Last: 1.615,00 x 50,00  € 80.750,00  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1938505
Gemeentelijke referentie L307/2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-03-2024
Bijkomende elementen 03-05-2024
Volledig dossier 10-05-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 23-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 06-06-2024
Overlegcommissie 25-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens