#}

Vlaamsesteenweg 168
1000 Brussel

Wijzingen van de bestemming van de gelijkvloers van handel naar kantoor

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 87 m² 0 m² Ontbrekend gegeven -87 m²
Kantoor 0 m² 87 m² Ontbrekend gegeven 87 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1926114
Gemeentelijke referentie F1125/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 12-12-2023
Volledig dossier 23-01-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 06-02-2024
Geldigheid van de vergunning 05-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens