#}

Emile Bockstaellaan 21
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Enerzijds, verbouwen van 5 woningen (1 x 1 studio, 2 x 1 slaapkamer en 2 x 2 slaapkamer), uitbreiden van de diepte van het volume op elk niveau, creëren van een dakkapel in de achterste dakhelling en een dakterras en vervangen van het houten schrijnwerk door wit PVC-schrijnwerk (in overeenstemming brengen); en anderzijds, verhogen van de linker gemenemuur op de bovenste verdieping.

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 21 maart 2024 tot donderdag 4 april 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1924797
Gemeentelijke referentie E1080/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-11-2023
Bijkomende elementen 01-02-2024
Volledig dossier 14-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 21-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 04-04-2024
Overlegcommissie 16-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens