#}

Stuivenbergstraat 22
1020 Brussel

Vaellen van een hoogstammigboom (esdoorn)

1 boom te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1924320
Gemeentelijke referentie S1067/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-11-2023
Bijkomende elementen 29-01-2024
Volledig dossier 22-02-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 25-03-2024
Geldigheid van de vergunning 25-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens