#}

Haachtsesteenweg 1836
1130 Brussel

Installeren van een rolluik met een buitenkast voor het raam op de eerste verdieping van een appartementsgebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1917245
Gemeentelijke referentie H939/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-10-2023
Bijkomende elementen 09-11-2023
Volledig dossier 14-02-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 06-03-2024
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens