#}

Paul Devauxstraat 11
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzigen van het gebruik van een gelijkvloers om een snack (libanees), het plaatsen tegen de linker scheidingswand een afzuigkap (n°13) en het aanpassen de winkelpui (in overeenstemming brengen)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 11 april 2024 tot donderdag 25 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 102 m² 102 m² Te bepalen 0 m²
Huisvesting 153 m² 153 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1909078
Gemeentelijke referentie P724/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-07-2023
Bijkomende elementen 20-02-2024
Volledig dossier 02-04-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 25-04-2024
Overlegcommissie 07-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens