#}

Murillostraat 51
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Verlengen van de dakkapel aan de achtergevel en isoleren van het hoofddak

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 14 december 2023 tot donderdag 28 december 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 293 m² 295 m² Ontbrekend gegeven 2 m²
Andere 37 m² 37 m² Ontbrekend gegeven 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1908600
Gemeentelijke referentie M706/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-07-2023
Bijkomende elementen 28-09-2023
Volledig dossier 28-11-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-12-2023
Einde van openbaar onderzoek 28-12-2023
Overlegcommissie 09-01-2024
Betekening van de beslissing 22-03-2024
Geldigheid van de vergunning 22-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens