#}

Nieuwland 105
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijziging van het bestemming op het gelijkvloers van opslagplaats in ambachtsactiviteiten, toevoegen van 2 extra verdiepingen om een eengezinswoning (1 duplex met 3 k.) in te richten, plaatsen van een balkon op de 1ste verdieping, anleggen van 2 terrassen aan de achterkant en op het platte dak van het gebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 4 april 2024 tot donderdag 18 april 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1908374
Gemeentelijke referentie T693/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 18-07-2023
Bijkomende elementen 12-02-2024
Volledig dossier 29-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 18-04-2024
Overlegcommissie 30-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens