#}

Franklin Rooseveltlaan 138
1050 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Enerzijds, het herinrichten van een appartement met 2 kamers op de 2de verdieping van het gebouw, het creëren van een overdekt terras ter vervanging van de badkamer, het isoleren van het plat dak en de achtergevel en het inrichten van kantoren op het gelijkvloers en de 1ste verdieping, en, anderzijds, het plaatsen van nieuwe houten ramen aan de voorgevel

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 15 februari 2024 tot donderdag 29 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 293 m² 178 m² Te bepalen -115 m²
Huisvesting 0 m² 107 m² Te bepalen 107 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1906634
Gemeentelijke referentie F625/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-06-2023
Bijkomende elementen 03-10-2023
Volledig dossier 08-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 29-02-2024
Overlegcommissie 13-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens