#}

Laneaustraat 50
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Isoleren van het dak langs de buitenkant

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 21 september 2023 tot donderdag 5 oktober 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1898892
Gemeentelijke referentie L386/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 20-04-2023
Bijkomende elementen 28-08-2023
Volledig dossier 15-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 21-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-10-2023
Overlegcommissie 17-10-2023
Betekening van de beslissing 31-01-2024
Begin van de werken 29-03-2024
Geldigheid van de vergunning 31-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens