#}

Tintorettostraat 32
1000 Brussel

Verdelen van een ééngezinswoning in 2 woningheden, het bouwen van 1 dakkappel en inrichten van een dakterras

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1898473
Gemeentelijke referentie L370/2023
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 18-04-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 23-11-2023
Betekening van de beslissing 06-02-2024
Begin van de werken 17-06-2024
Geldigheid van de vergunning 05-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens