#}

Louizalaan 129
1050 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Het plaatsen van 1 stadsmeubilair voor informatieverspreiding met reclame (BXL0515)

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 16 maart 2023 tot donderdag 30 maart 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1871212
Gemeentelijke referentie L111/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 02-02-2023
Volledig dossier 10-03-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-03-2023
Overlegcommissie 11-04-2023
Betekening van de beslissing 31-08-2023
Geldigheid van de vergunning 30-08-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens